Urban Planning >> Asia

Fengxian Nanqiao New District

CPG Consultants | Urban Planning > Asia | 2013-05-16 19:01:14

Khu đô thị mới Nanqiao được chuẩn hóa như chức năng của Thượng Hải – một thành phố sinh thái đã tổ chức triển lãm World Expo.

Fengxian Nanqiao New District, China | CPG Consultants

Năm 2010, công ty Tư vấn CPG được chỉ định để phát triển ý tưởng thiết kế đô thị cho Khu đô thị mới Fengxian Nanqiao Thượng Hải. Phạm vi nghiên cứu bao gồm thiết kế mặt bằng tổng thể và thiết kế đô thị cho khu đô thị có diện tích 10km2, mô hình chi tiết kiến trúc và hướng dẫn thiết kế đô thị cho khu vực có diện tích 2km2.

Khu đô thị mới Nanqiao được chuẩn hóa như chức năng của Thượng Hải – một thành phố sinh thái đã tổ chức triển lãm World Expo. Nằm trong khu vực Thượng Hải -Tô Châu, khu vực này có nhiều kênh nước với mục đích xả nước mưa và tưới tiêu. Quy hoạch tổng thể này là tiền đề cho việc áp dụng Water Sensitive Urban Design (WSUD), và cố gắng tích hợp tốt hơn các tuyến đường thủy với cộng đồng hiện có trong khi tạo ra giá trị bất động sản tốt nhất cho những cánh đồng trống trong khu vực này.

Việc sử dụng các mô hình chi tiết kiến trúc giúp cho việc lập hướng dẫn thiết kế đô thị cho khu vực này. Bên cạnh việc áp dụng WSUD, gió và mô hình năng lượng mặt trời đã được sử dụng để hướng dẫn việc thiết kế chi tiết đô thị, với mục tiêu tạo ra các không gian sống công cộng.


Thiết kế: CPG Consultants 

Địa điểm: Shanghai, China

Tổng diện tích: 10.900.000m²

Năm hoàn thành: 2012


Huy Long (Trích dịch từ cpgcorp.com.sg)