Gallery >> Architecture

Stairscraper

Concept and Competition | Gallery > Architecture | 2011-11-11 18:42:28

Tòa tháp Stairscraper là một công trình bao gồm các đơn nguyên nhà vườn được chồng lên nhau với cùng một đặc tính là được mở rộng theo chiều ngang, mục đích là để giải phóng đất đai và tập trung cho mục đích ở và tiết kiệm năng lượng. Đó là một xã hội tập thể gồm nhiều cá nhân. Công trình là một phức hợp xoay 360 độ kết hợp tất cả cơ sở vật chất dùng chung và không gian công cộng ở các cấp độ khác nhau nhằm duy trì sự thân thiện giữa từng cá nhân với chất lượng tương đương nhau.

 

Nabito architects and partners | Stairscraper

Địa điểm: Abu Dhabi

Thiết kế kiến trúc: Nabito architects and partners | Alessandra Faticanti  Roberto Ferlito and Partners

Đạt giải thưởng: Project winner of Total Housing Competition, 
STORE FRONT FOR ART AND ARCHITECTURE NEW YORK CITY Expo 15 December – 22 January.
Chủ đầu tư: chưa xác định
Nhóm thiết kế chính: Alessandra FAticanti, Roberto Ferlito, Sebastiano PalumboTeo Valli, 
Agita Putnina, Isidora Stecki, Sandra Stefanovic, Furio Sordini.

(Hình ảnh được lấy từ arthitectural.com)