Architecture >> Europe

The Music Box

Music Box, trung tâm âm nhạc được khánh thành vào năm 2006, sẽ trở thành ngôi nhà chung của dàn nhạc giao hưởng BBC, dàn hợp xướng BBC, dàn hòa nhạc BBC, và các ca sĩ của BBC.

Competition winners
Foreign Office Architects
The Music Box

BBC Music Centre
White City, London

Music Box, trung tâm âm nhạc dự kiến khánh thành vào năm 2006, sẽ trở thành ngôi nhà chung của dàn nhạc giao hưởng BBC, dàn hợp xướng BBC, dàn hòa nhạc BBC, và các ca sĩ của BBC.

“Ý tưởng thiết kế chính của FOA là nhấn mạnh việc mở rộng không gian công cộng. Việc này sẽ đảm bảo rằng công trình Music Box không những trở thành trung tâm âm nhạc xuất sắc của BBC mà còn là một phần của cộng đồng địa phương.” John Smith – BBC Director of Finance, Property and Business Affairs.

Tòa nhà mới này sẽ cung cấp những điều kiện thuận lợi nhất cho dàn nhạc London của BBC, bao gồm hai studio cho việc diễn tập, thu âm và các chương trình trực tiếp với sức chứa 600 khán giả. Ngoài ra còn có các khu vực phụ trợ dành cho diễn viên như phòng diễn và luyện tập.

Môi trường hiện đại này sẽ đảm bảo cho các nhóm nhạc BBC ở London có thể phát triển và tồn tại ở trung tâm của đời sống âm nhạc và văn hóa ở Vương quốc Anh.

Music Box là một phần của làng truyền thông mới, công trình tái thiết của BBC ở White City, và là một phần quan trọng trong chính sách mở rộng của họ về phía Tây London.

Dự án White City cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Kế hoạch lớn hơn là di chuyển tất cả các bộ phận của BBC về trong một tòa nhà trong vòng bốn năm tới.

Foreign Office Architects (FOA) được công nhận là một trong những công ty thiết kế hàng đầu ở Vương quốc Anh, và mang đến sự tiếp cận mang tính đổi mới cho sự hòa hợp giữa cảnh quan và công trình kiến trúc.

Huy Long (Trích dịch từ Arcspace.com)