Gallery >> Architecture

120x120 Forest

KENGO KUMA | Gallery > Architecture | 2018-10-31 05:11:43

120x120 Fores là một loại nhà gỗ có thiết kế kiến trúc hoàn toàn mới, có thể đồng thời giữ ấm cho những người ở bên trong cũng như có được tầm nhìn ra đường phố.

Ngôi nhà được thiết kế như hình ảnh của một khu rừng bằng cách kết hợp các khối gỗ bách với kích thước mặt cắt 120x120mm, và chèn các khối gỗ theo phương ngang nhỏ hơn với kích thước mặt cắt 120x213mm, đã tạo nên một lớp bao che chịu lực mạnh mẽ và mềm mại để lọc bức xạ mặt trời cũng như tạo ra hiệu ứng như ánh sáng xuyên qua khu rừng.

120x120 Fores là một loại nhà gỗ có thiết kế kiến trúc hoàn toàn mới, có thể đồng thời giữ ấm cho những người ở bên trong cũng như có được tầm nhìn ra đường phố.


Địa điểm: Setagaya-ku, Tokyo

Hoàn thành: 02/2018

Tổng diện tích: 107.33m2