Gallery >> Architecture

Kistefos Museum

BIG | Gallery > Architecture | 2016-01-05 10:07:11

Mục đích chính của Bảo tàng Kistefos là bảo tồn và phát triển những gì còn lại hôm nay của một tượng đài kỹ thuật và công nghiệp quan trọng tầm quốc gia.

Khu công nghiệp Kistefos sở hữu ba loại cảnh quan chồng lên nhau và xen lẫn vào nhau. Thứ nhất là cảnh quan tự nhiên của sông, thác nước, hải đảo, hẻm núi và rừng; thứ hai là một bức tranh công nghiệp của các nhà máy, nhà xưởng, nhà kho, nhà máy điện, đập, cầu cống; và cuối cùng là một cảnh quan nghệ thuật điêu khắc của các đối tượng trừu tượng trong địa hình đầy hấp dẫn gồm các loại đá, thực vật và nước. Công ty BIG đã tiếp cận việc thiết kế cho dự án bảo tàng mới này như là một cơ hội để tạo nên một quy hoạch tổng thể cho ba loại cảnh quan đó, cũng như tổ chức toàn bộ công viên điêu khắc với diện tích 270.000m2 như một bảo tàng ngoài trời.

Thay vì xây dựng công trình ở vị trí được đề xuất gần các nhà máy cũ, BIG chuyển vị trí bảo tàng mới xuống phía dòng sông Randselva để bảo toàn bối cảnh lịch sử của khu công nghiệp. Ở vị trí xây dựng mới, nhóm thiết kế đề xuất một hình thức mộc mạc và đơn giản sẽ phù hợp với những thách thức của cảnh quan: một tòa nhà, nghệ thuật điêu khắc, và cầu - tất cả trong một. Cầu để nối các di sản và hình thành nên một loạt các nơi trưng bày ngoài trời. Đường dẫn liên tục được hình thành sẽ cho phép tiếp cận vào mỗi khu trưng bày ngoài trời khác nhau và mang đến một viễn cảnh mới và khác trước của bờ sông và khu nhà máy lịch sử.

Bảo tàng Kistefos còn có trách nhiệm bảo vệ các công trình là những di sản về quá trình hoạt động công nghiệp của công ty Kistefos Sawmill tại Kistefos cũng như những giá trị truyền thống liên kết với nó.


Địa điểm: Jevnaker, Na Uy

Chủ đầu tư: Kistefos Museum

Nhiệm vụ: Phương án dự thi

Tổng diện tích: 270,000m2


Ricky (Dịch từ big.dk)