Lundgaard

  • Kalvebod Fælled School

    Lundgaard | Architecture > Europe | 2020-04-22 10:13:17

    Trong tự nhiên tính tuần hoàn thường phát sinh từ sự tập trung hoặc phân tán xung quanh một hạt nhân. Những mối nguy hiểm của bụi và khí bị nén vào các thiên thể hoặc những gợn sóng tròn kéo dài từ một hòn sỏi ném xuống một cái ao tĩnh lặng. Tại trường Kalvebod Fælled, phòng tập thể dục ở trung tâm của tòa nhà sẽ lan tỏa năng lượng của nó đến tất cả năm tầng.