KENGO KUMA

  • Victoria & Albert Museum

    KENGO KUMA | Architecture > Europe | 2020-05-20 07:52:23

    Bảo tàng V & A Dundee là viên ngọc quý trên vương miện của một kế hoạch phát triển kéo dài 30 năm để biến đổi bờ sông của thành phố Dundee.

  • 120x120 Forest

    KENGO KUMA | Gallery > Architecture | 2018-10-31 05:11:43

    120x120 Fores là một loại nhà gỗ có thiết kế kiến trúc hoàn toàn mới, có thể đồng thời giữ ấm cho những người ở bên trong cũng như có được tầm nhìn ra đường phố.