KENGO KUMA

  • Victoria & Albert Museum

    KENGO KUMA | Architecture > Europe | 2020-05-20 07:52:23

    Bảo tàng V & A Dundee là viên ngọc quý trên vương miện của một kế hoạch phát triển kéo dài 30 năm để biến đổi bờ sông của thành phố Dundee, nằm trên bến cảng Earl Grey đã bị phá hủy.

  • 120x120 Forest

    KENGO KUMA | Gallery > Architecture | 2018-10-31 05:11:43

    120x120 Fores là một loại nhà gỗ có thiết kế kiến trúc hoàn toàn mới, có thể đồng thời giữ ấm cho những người ở bên trong cũng như có được tầm nhìn ra đường phố.