Archea Associati

  • Liling Ceramic Art City

    Archea Associati | Architecture > Asia | 2018-06-27 11:07:26

    Ý tưởng chính để thiết kế là việc tạo dáng của tòa nhà như những "bình hoa" lớn với đường nét mềm mại và không có các góc cạnh, chúng luôn luôn có hình dạng lõm hoặc lồi.