SANAA

  • River Building

    SANAA | Architecture > America | 2015-10-29 11:51:13

    Nép mình vào cảnh quan nhấp nhô của Grace Farms, công trình mang tên Dòng Sông bắt đầu trên một ngọn đồi nhỏ và sau đó chảy dài xuống, theo độ dốc nhẹ nhàng với một loạt những đường uốn cong, tạo thành những không gian liên tiếp trên hành trình của nó.