EDSAplan

  • Mission Hills Haikou

    EDSAplan | Gallery > Architecture | 2015-09-02 11:23:43

    Khu đất xây dựng có diện tích khoảng 65,000m2 với cảnh quan nhiệt đới tươi tốt và hòn non bộ và với gần 300 hồ bơi spa theo chủ đề riêng biệt là những trải nghiệm từ khắp nơi trên thế giới. Những tòa nhà ấn tượng với kiến trúc bằng tre tự nhiên giúp xác định các khu vực khác nhau cùng với nhiều hồ bơi, thác nước và cảnh quan rất đẹp.