Studio 505

  • Wujin Lotus Centre

    Studio 505 | Architecture > Asia | 2014-03-16 14:59:19

    Trung tâm Triển lãm Hoa sen là sự pha trộn đáng chú ý của nghệ thuật điêu khắc và sinh học với quy hoạch kiến trúc mạch lạc, và đã trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất ở Vũ Tiến.