Foreign Office Architects

  • The Music Box

    Music Box, trung tâm âm nhạc được khánh thành vào năm 2006, sẽ trở thành ngôi nhà chung của dàn nhạc giao hưởng BBC, dàn hợp xướng BBC, dàn hòa nhạc BBC, và các ca sĩ của BBC.