Bernard Tschumi Architects

  • New Acropolis Museum

    Được xây dựng trong khu vực Athens lịch sử, bảo tàng Acropolis nằm cách đền Parthenon 1,000 feet về phía đông nam, lối vào chính kết nối người đi bộ với khu khảo cổ và đài kỷ niệm thành Athens cổ đại.