Architecture

  • Hearst Tower

    Foster and Partners | Architecture > America | 2011-08-21 11:02:53

    Vào những năm 1920, hiện trạng xây dựng toà tháp Hearst là một xưởng in lớn cao sáu tầng theo phong cách Art Deco. Khi đó, William Randolph Hearst được giao quản lý xưởng in đã tiên đoán rằng nó sẽ là hình thức cơ bản cuối cùng cho một tòa nhà cột mốc, được thiết kế bởi Joseph Urban và George P. Post & Sons vào năm 1926_1927.

  • Cagliari Contemporary Arts Centre

    Zaha Hadid Architects | Architecture > Europe | 2011-08-21 10:27:34

    Mục đích của dự án là tạo ra một điểm giao lưu văn hóa, đồng thời sẽ là điểm mốc thông báo cho mọi người khi đến thành phố Cagliari từ hướng biển.

1 2 3 4 5 next >