Urban Planning >> Europe

  • Europa City

    Công ty BIG, Đan Mạch, đã được công bố là công ty chiến thắng trong cuộc thi thiết kế quốc tế cho dự án Europa City, 80ha cho việc phát triển các chức năng văn hóa, giải trí và bán lẻ trong Tam giác Gonesse, Pháp.

  • Zuidas Urban Area

    Chiến lược quy hoạch tổng thể của khu đô thị có diện tích 2.500.000 m2 ở Zuidas là tạo ra một khu đô thị hấp dẫn và sống động.